• Nasza Szkoła 

   •          1 września 1967 roku w Jackowie utworzona została czteroklasowa szkoła podstawowa. Mieściła się ona w wynajętym, prywatnym budynku należącym do państwa Teresy i Franciszka Grodzickich, przy drodze prowadzącej z Jackowa do Nowego Krępca. Niewielka, pozbawiona wygód, ale własna - "jackowska"! Pieczę nad nią objął pan kierownik Aleksander Jóźwik. W pedagogicznych wysiłkach wspomagali go: pan Edward Wiśniewski, pan Władysław Myk, pani Zuzanna Olejarz. Nad przystosowaniem budynku dla potrzeb szkoły z wielkim zaangażowaniem pracowali rodzice, szczególnie panowie: Zbigniew Mrozik, Edward Mrozik, Aleksander Filipczak, Roman Piątek.

         Przez wiele lat funkcję kierownika, a następnie dyrektora sprawowała pani Henryka Korbus. Rok 1992 to milowy krok w rozwoju szkoły. Dzięki staraniom ówczesnej dyrektorki - pani Leokadii Wiśniewskiej zyskuje ona nową siedzibę. Dla potrzeb szkoły zagospodarowany został nowy budynek (po BOMISIE). Od tego roku sukcesywnie zwiększa się liczba oddziałów. W chwili wprowadzenia reformy edukacji, której wdrażanie spoczęło na barkach kolejnego dyrektora pani Haliny Załogi, w szkole funkcjonowało 8 klas i "zerówka". Warunki nauczania, baza dydaktyczna systematycznie polepszają się.

          Dzisiaj do szkoły uczęszcza 62 uczniów, pracuje 13 nauczycieli. Funkcję dyrektora pełni pani Renata Piątek. Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych, zawodach sportowych.