• Brawo Tymon!

      30.05.2023

      Uczeń klasy VII Tymon Szymona otrzymał wyróżnienie za udział w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego-  Stefan Kardynał  Wyszyński-Prymas Tysiąclecia  naszym Patronem pod hasłem Pokój w sercu – pokój na świecie. W dniu 26 maja 2023 roku w SP nr50 w Lublinie odbyła się Uroczysta Gala podsumowująca konkurs, podczas której nagrodę w imieniu Tymona odebrała przygotowująca ucznia do konkursu pani Mieczysława Radko.

     • Gratulacje dla Macieja Boguty ucznia klasy II, który został wyróżniony w powiatowym etapie 42. Małego Konkursu Recytatorskiego.

      22.05.2023

       Wczoraj, w Miejskim Ośrodku Kultury, odbył się powiatowy etap 42. Małego Konkursu Recytatorskiego. W wydarzeniu wzięło udział 28 uczniów z klas I-VIII szkół podstawowych. Podczas spotkania zaprezentowali się zwycięzcy wyłonieni podczas eliminacji szkolnych i gminnych.

      Zmaganiom młodych recytatorów bacznie przyglądało się jury, w składzie: Małgorzata Gryglicka-Szczepaniak (kierownik biura WOK, organizatorka wielu konkursów recytatorskich i literackich), Anna Krawczyk-Skwarska (specjalistka ds. edukacji i animacji CK w Lublinie, organizatorka imprez edukacyjno-kulturalnych, konkursów recytatorskich, warsztatów) oraz Jacek Dragun (związany z Teatrem Andersena w Lublinie, laureat wielu nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej).

      Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić: Gabriela Iwaniuka (SP w Mełgwi, „Pierwsza fotografia Hitlera”), Macieja Bogutę (SP w Jackowie, „Spóźniony Słowik”) oraz Szymona Augustynowicza (SP nr 7, „Makaron”). Nominowani do Turnieju Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego: Zuzanna Tusińska (SP nr 7, „Najpiękniejszy Sen Roku”), Gabriela Misiurek (SP nr 7, fragment „Ani z Zielonego Wzgórza”), Alicja Jasińska (SP nr 3, „Polski szczur i chiński mur”) oraz Antonina Brzyska (ZPO w Trawnikach, „Kura”).

      Konkurs charakteryzował się dużą różnorodnością utworów i autorów prezentowanych wierszy i fragmentów prozy. Jury omówiło występy uczestników oraz podzieliło się wskazówkami, na które warto zwrócić uwagę zarówno podczas przygotowywania tekstu, jak również w czasie wystąpienia. Organizatorzy pogratulowali wszystkim recytatorom i podziękowali, że po raz kolejny tak chętnie wzięli oni udział w konkursie. Podziękowania skierowano również do nauczycieli i instruktorów, którzy pokazują uczniom, że warto pięknie mówić i brać udział w konkursach, które rozwijają „kulturę żywego słowa”.

      Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Waldemar Jakson. Nagrody zostały ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury.

     • Szanowni Rodzice, Uczniowie, Absolwenci, Sympatycy i Przyjaciele Szkoły Podstawowej w Jackowie

      11.05.2023

      Ku naszej wielkiej radości w listopadzie w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie oddana zostanie do użytku nowa sala gimnastyczna wraz z nową częścią użytkową (szatnie, sale lekcyjne, gabinet specjalistów). Jest to inwestycja dla naszej społeczności szczególnie ważna i potrzebna, której oddanie celebrować będziemy w obecności władz oświatowych i całej społeczności szkolnej.

      Nasza szkoła mimo, że funkcjonuje już od 1967 roku, nie posiada sztandaru szkoły. Oddanie do użytku nowego budynku, byłoby wyjątkową okazją, aby to zmienić. Dzięki temu uczniowie w pełni mogliby celebrować ważne uroczystości. Tworząc poczet sztandarowy, będą nadawać bardziej uroczysty charakter uroczystościom, nie tylko szkolnym, ale także współuczestniczyć w ważnych wydarzeniach lokalnych i państwowych na terenie naszej gminy.

      Dzięki wsparciu Rady Rodziców udało się nam zgromadzić część funduszy potrzebnych do zakupu sztandaru. Niestety koszty tej inwestycji (oscylują w granicach 10 000,00 zł) przewyższają nasze możliwości finansowe. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do Państwa o pomoc w zakupie sztandaru.

      My ze swej strony zobowiązujemy się do opublikowania na stronie szkoły listy darczyńców wraz z podziękowaniem.

      Numer konta Rady Rodziców, na które można przekazać darowiznę: 26 8689 0007 3005 7106 3000 0010 z dopiskiem „Sztandar”.

      Z góry dziękujemy za każdą okazaną pomoc

      Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie